Browsing: Cảm Xúc Phim

Ghi lại cảm xúc khi xem bộ phim nào đó để khi đọc lại thấy mình từng có kỷ niệm mà cười.

Cảm Xúc Phim
0

Bạn sinh ra trong một gia đình nghèo, điều đó không có gì xấu hổ hay đáng buồn bởi bạn đang nổ lực từng ngày để học hành và làm…

1 2 3 6