Browsing: Cảm Xúc Phim

Ghi lại cảm xúc khi xem bộ phim nào đó để khi đọc lại thấy mình từng có kỷ niệm mà cười.

1 2 3 6