Browsing: tình cảm gia đình

Life
0

“Ôi con gái! Nó con gái!” – Đó là những tiếng đầu tiên (cháu nghe kể lại) khi bà bế đứa cháu đỏ hỏn từ trong buồng sinh ra. Nghe…